ابعاد در ضد سرقت در زیر به مشخصات فنی و ابعاد درب ضد سرقت  خواهیم پرداخت. این ابعاد برای تمام سازندگانی که تمایل دارند درب ضد سرقتی که با خط تولید ترکیه ای ساخته می شود را دارا باشد صدق می کند.ابعاد در ضد سرقت برای درب های با روکوب عرض درب ۱۰۷ در ۲۱۲ می باشد. داخل به داخل فریم انتظار باید ۱۰۹ در ۲۱۳ سانتی متر باشد تا جوش دادن درب ضد سرقت به راحتی انجام شود.

(بیشتر…)

ادامه مطالب